Praktik i udlandet - PIU

Du har måske en drøm om at prøve at stå på egne ben og få det kick at bevise overfor dig selv, at du kan klare dig under helt andre forhold end i den hjemlige andedam. Et praktikophold i udlandet er en oplevelse for livet – både på det personlige og faglige plan.

Som studerende på en handelsskole (HHX, EUX, EUD), har du muligheden for at tage en del af din erhvervsuddannelse i en udenlandsk virksomhed og få den godkendt som en del af din danske erhvervsuddannelse. Dette kan være en god investering i spændende jobmuligheder i udlandet og en måde at opkvalificere dig på et arbejdsmarked, der efterspørger internationale kompetencer. Hvis du tager af sted med PIU ordningen, har du også mulighed for at søge økonomisk støtte til dit ophold.

Krav til PIU kandidater:

  • Et åbent og udadvendt livssyn
  • Mod på at stå på egne ben
  • Hvis tingene ikke altid lige går som lovet, så er du åben overfor forandringer
  • Interesseret i at møde nye mennesker og kulturer og opleve nye arbejdsgange

Hvad kan du få ud af et PIU ophold:

  • Du kommer til at opleve et andet land og en fremmed kultur helt tæt på 
  • Du forbedrer din sprogkundskaber og vil mestre et sprog på et meget højt niveau
  • Du udvikler selvstændighed og viser, at du ikke er bange for at tage initiativ
  • Du får nye kollegaer og venner og lærer at tingene kan gøres på andre måder
  • Du lærer at omgås kollegaer med en anden kulturel baggrund
  • Mange nye udenlandske kontakter

Et PIU ophold svarer til, at du søger en praktikplads i Danmark, hvor du som en del af en erhvervsuddannelse skal tilbage på skolebænken et vis antal uger. I stedet for at få hele din praktikplads i Danmark, har du muligheden for at søge en praktikplads i udlandet indenfor samme speciale f.eks. kontor, administration, shipping, og dermed opkvalificere dine internationale kompetencer. På samme måde, som hvis du var i en dansk praktikplads, så skal du i din udenlandske praktikperiode også tilbage til Danmark og tage et par ugers skoleophold.

HHX studerende
Som noget nyt i forbindelse med erhvervsskolereformen, skal HHx studerende supplere med et 5 ugers merkantilforløb inden de kan starte deres praktik i udlandet. Her på Køge Handelsskole arbejder vi på, at du enten kan tage dit 5 ugers forløb inden du tager af sted eller i forbindelse med dit praktikophold i udlandet.

EUX Business/EUD Business
Hvis du er EUD eller EUX studerende, skal du ikke deltage i et 5 ugers forløb, du kan tage direkte på et praktikophold i udlandet.

Job og logi i udlandet
I forbindelse med et PIU ophold, så har vi på det internationale kontor nogle kontakter til udlandet og vi kan hjælpe dig med at finde egnede links og hjemmesider til at søge job i udlandet. Dog har vi ikke et katalog over jobs i udlandet. Hvis du selv har kontakter til udlandet gennem familie eller erhvervsarbejde, så er det også en mulighed for at få en praktikplads i udlandet. På det internationale kontor kan vi ikke hjælpe med lejligheder eller anden logi i udlandet, dog sørger praktikstederne i udlandet ofte for at finde midlertidigt logi, indtil du har mulighed for selv at finde et sted at bo.

Løn under et PIU ophold
Hvis du selv finder en praktikvirksomhed i udlandet, så skal du sørge for at forhandle løn, dog vil vi på det internationale kontor også gerne hjælpe dig med dette. Alle PIU studerende skal modtage løn under deres praktik, ellers er det ikke muligt at komme ind under PIU ordningen. Vi henstiller til, at I ca. får kr. 5000 eller gerne mere i løn om måneden.

Folkeregister
Alle, der flytter til udlandet i mere end seks måneder, skal inden afrejsen sørge for at registrere sig som udrejst i det danske CPR-register. Det sker ved at melde udrejse til Folkeregisteret i den kommune, du bor i. Du kan læse mere her.

AER (Arbejdsgivernes Elevrefusion) 
Praktik i udlandet bliver støttet af AER (Arbejdsgivernes Elevrefusion), som giver tilskud til bl.a. husleje og transport til og fra uddannelsesstedet. Køge Handelsskole styrer godkendelsesproceduren af elevernes praktik i Udlandet bl.a. i samarbejde med skolens praktikpladskonsulent. På det internationale kontor hjælper vi dig med at finde og udfylde de korrekte blanketter til AER, dog skal du selv sørge for at få udfyldt og indsendt relevante blanketter til AER.

Forsikring
I forbindelse med et PIU ophold, skal du sørger for, at virksomheden har en forsikring, som dækker dig som medarbejder, hvis uheldet er ude. Du skal også sørge for, du har en rejseforsikring. På det internationale kontor vil vi gerne være behjælpelige med at finde en forsikring, som dækker praktikplads i udlandet, hvis virksomheden ikke har en forsikring.

Godkendelse af ophold
Nina Jørgensen tager sig af skoleophold og styrer dette, mens de internationale koordinatorer tager sig af de øvrige godkendelser. Der er løbende kontakt mellem skolen og eleven samt virksomheden under uddannelsesforløbet.

Du er altid velkommen til at komme forbi det internationale kontor i lokale 221 i rød bygning, hvis du har spørgsmål til PIU.

De bedste hilsner, 
Inge Jakobsen (HHX), Tina Biil Eriksen (HHX) og Gitte Dyrløv (EUX & EUD Business)

Erasmus+ programmet

Erasmus+ er vores praktik- og uddannelsestilbud for 2. og 3. års elever, som er støttet af EU midler. Programmet giver dig mulighed for som studerende på Køge Handelsskoles ungdomsuddannelser at komme på et tre ugers kombineret sprog- og praktikophold. HHX har mulighed for at rejse til Spanien, Storbritannien, Frankrig og Tyskland, EUD/EUX til Malta. Opholdet er en del af dine studier på Køge Handelsskole – og du forventes selv at skulle læse mistede timer op. Der vil samtidig også være opgaver, der skal løses under opholdet i udlandet. For 3. års elever vil opholdet evt. kunne bruges som afsæt for SO3 opgaven.

I foråret vil de internationale koordinatorer holde forskellige oplæg for nye interesserede Erasmus+ studerende. Til det første infomøde, vil du kunne møde tidligere Erasmus+ elever, som fortæller om deres oplevelser i de respektive lande. Inden selve rejsen vil der være forberedende kultur- og sprogkurser på Køge Handelsskole med de udenlandske partnere.

Man kan søge om at komme på Erasmus+-ophold online her på siden.
I vil blive opkrævet et depositum på kr. 5000,- når I bliver udvalgt til at rejse. Overskydende penge bliver tilbagebetalt, når opgaver og evalueringer i forbindelse med opholdet er afleveret.
De internationale koordinatorer vælger de kommende Erasmus+-udsendte ud fra følgende kriterier: Studieaktivitet de seneste år på KHS, evaluering fra klassens lærere og vejleder (mødedisciplin, modenhed, fagligt niveau osv.) og måske en personlig samtale kan komme på tale.

Spanien (Málaga-området)
Vores partner i Spanien er et rejseselskab, som samtidig har specialiseret sig i Erasmus+ ophold. Virksomheden er danskejet og ejeren hedder Mette Kühnel:
Venga Travel: www.venga.dk
De tilbyder også sprogskoleophold og logi i lejligheder.

Tyskland
Vores partner i Tyskland hedder Barbara Hillerich og hun holder til i Bochum. Hendes firma hedder: Barbara Hillerich Training Beratung Mediation.
Barbara er god ven af vores tysklærer på KHS Lone Clemmesen og ILS-eleverne har haft fornøjelsen af at møde hende i Danmark – ligesom de også har været i Bochum.
Barbara tilbyder logi, skoleophold med tyskundervisning samt praktikophold I virksomheder.
I Tyskland vil vi bestræbe os på at tilbyde 2 uges praktik og 1 uges sprogskoleophold

Malta
Vores partner på Malta hedder Paragon og har mange års erfaring med Erasmus+ elever: www.paragoneurope.eu. På Malta er der typisk praktik i virksomheder i alle 3 uger. Arbejdssproget på Malta er engelsk. Der vil yderligere være engelsk sprogundervisning. I placeres i lejligheder under opholdet på Malta.

Storbritannien
Vores partner i Storbritannien hedder Internship in Brighton og har mange års erfaring med Erasmus+-elever: www.internshipinbrighton.com
I Brighton bor man i lejligheder og får ligeledes også sprogundervisning i engelsk ved siden af praktikopholdet i virksomheder.

Frankrig
Vores partner i Frankrig hedder Alfmed og har erfaring med Erasmus+ elever. Se www.alfmed.com. Opholdet finder sted i byen Perpignan i Sydfrankrig nær grænsen til Spanien. I Frankrig er der praktik i virksomheder i 2 uger, og der vil derudover være fransk sprogundervisning. I placeres i lejligheder under opholdet i Frankrig.Hvad får du med i prisen:
• Tre ugers ophold i skoletiden – med virksomhedspraktik og sprogkurser 
• Transport med fly og lokaltransport på destinationen
• Logi i lejligheder
• Forsikring
• Vejledning og monitorering
• Certifikat – fx Europass (se: www.europass.dk)

Du skal selv betale for mad under opholdet.

Informationsmøder
Hold øje med Lectio – det er her det vil fremgå, når vi holder Erasmus+-møde for nye interesserede elever.

Ansøgning - Erasmus+
Erasmus+-ansøgning online (tre ugers praktik som en del af studietiden på HHX og EUX & EUD Business)

De bedste hilsner, 
Inge Jakobsen (HHX), Tina Biil Eriksen (HHX) og Gitte Dyrløv (EUX & EUD Business)Det internationale kontor

 

Mobilitetcharter 2016-2020

Uddannelses- og Forskningsministeriet har i oktober 2015 tildelt Køge Handelsskole Vet Mobility Charter, som betyder en fast 5-årig aftale om udlandsophold med Erasmus+ for studerende og ansatte på Køge Handelsskole.

Vi træffes desuden personligt på skolen i lokale 221 på tirsdage kl. 10.00 - 11.30 og 13.00 - 14.00 samt torsdage kl. 10.15-11.30. 


Info og ansøgning

Læs også brochuren om PIU - her er svar på en masse af de spørgsmål, du sikkert stiler dig selv - besvaret af udlandspraktikanterne selv! 


Læs mere
Du kan læse mere om praktik i udlandet i PDF'en her